Giriş yapmak

Şifreni mi unuttun?
Hesabınız yok mu? Üye olmak

Her Mühendisin Bilmesi Gereken Ekonomik Kavramlar

Biz inşaat mühendisleri için bir yapıyı emniyetli tasarlamak ne kadar önemliyse, bunu ekonomik olarak gerçekleştirebilmek de bir o kadar önemlidir. Zaten mühendisliğin tanımında da bu vardır. Mühendis kısıtlı malzemeyle, kısıtlı zamanda malzeme ve tekniği bir araya getirerek emniyetli ve ekonomik çözümler üreten kişidir.

Bende bu yazımızda inşaat mühendisleri olarak iş hayatımızda ve gündelik hayatımızdaki ekonomi jargonumuzu genişletmek adına bazı kavramlara değineceğim.

SÜBVANSİYON

Devletin bir ürünü veya hizmeti teşvik amacıyla , hiç bir karşılık beklemeden yaptığı birim üretim başına para desteği, vergi indirimi, düşük faizli kredi gibi devlet desteklerine verilen addır sübvansiyon.

Sübvansiyona  örnek olarak çimento üreten fabrikalara üretimi desteklemek amacıyla, kullanılan elektrik giderlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması verilebilir. ( Böyle bir uygulama var mı bilmiyorum tamamiyle örnek amacıyla verilmiştir)

LİKİTİDE

İşletmelerin sahip olduğu varlıkların nakde dönüşme yeteneğidir. Eğer bir menkul varlık ne kadar hızlı ve değer kaybetmeden nakit paraya çevrilebiliyorsa o kadar likit bir değer olarak kabul edilir.

Likitideye örnek olarak bir müteahhitin elindeki nakit para ve sahip olduğu iş makineleri verilebilir. Elindeki nakit para daha çok likit bir varlıkken sahip olduğu iş makineleri ise daha az likit varlık olarak kabul edilir.

LEASİNG

Bir yatırım malının kullanım hakkının belli bir ücret karşılığında başkasına kiralanmasıdır. Ülkemizde leasing faaliyetleri 2 şekilde gerçekleşmektedir:

1-Finansal Kiralama: Kiralanan malın mülkiyeti sözleşme bitiminde kiracıya sembolik bir bedel karşılığında devredilir.

2-Faaliyet Kiralaması : Kiralanan mal sözleşme süresi bitiminde kiralanan şirkete geri iade edilir .

Leasinge örnek olarak bir inşaat şirketinin şantiyede kullanmak amacıyla  kamyon, vinç, ekskavatör vb. iş makinelerini kiralaması örnek olarak verilebilir.

Her Mühendisin Bilmesi Gereken Ekonomik Kavramlar
Her Mühendisin Bilmesi Gereken Ekonomik Kavramlar: Swot Analizi

SWOT ANALİZİ

Swot analizi bir işletmenin veyahut yapılacak bir projenin zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek ve karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatları önceden tahmin edip gerekli reaksiyonu almak adına yapılan stratejik bir analiz türüdür.

Swot analizine örnek olarak inşaat şirketlerinin ihaleye teklif verme hazırlığında risk yönetimi yapmak ve strateji geliştirmek adına yaptıkları çalışmalar gösterilebilir.

Her Mühendisin Bilmesi Gereken Ekonomik Kavramlar
Her Mühendisin Bilmesi Gereken Ekonomik Kavramlar: Pest Analizi

PEST ANALİZİ

Pest analizi şirketlerin makroekonomik dış şartların etkisine yönelik politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda yaptıkları pazar araştırmalarıdır. Bu pazar araştırmaları sayesinde şirketler gelecek yatırımlar ve mevcut pazarlar hakkında ön tahminlerde bulunup buna göre gerekli stratejiyi geliştirebilirler.

Pest analizine örnek olarak bir inşaat şirketinin başka bir ülkede yatırım kararı almadan  önce o ülke hakkında yaptığı politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik araştırmalar örnek olarak verilebilir.

NOT: Pest adı ingilizce polıtıcal( politika) , economic (ekonomik), socıal(sosyal) ve technologıcal(teknoloji) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

https://www.demliinsaat.com/

Yorum Yap